Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.12-dev»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 804
  •   -  Cursos abiertos317
  •   -  Registrarse como usuario306
  •   -  Cursos cerrados181
  • 1983
  •   -  Formadores220
  •   -  Aprendices1759
  •   -  Usuario invitado4