Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.13.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1146
  •   -  Cursos abiertos432
  •   -  Registrarse como usuario516
  •   -  Cursos cerrados198
  • 558
  •   -  Formadores320
  •   -  Aprendices237
  •   -  Usuario invitado1