Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.13.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 975
  •   -  Cursos abiertos376
  •   -  Registrarse como usuario407
  •   -  Cursos cerrados192
  • 307
  •   -  Formadores113
  •   -  Aprendices194
  •   -  Usuario invitado0