Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 561
  •   -  Cursos abiertos282
  •   -  Registrarse como usuario144
  •   -  Cursos cerrados135
  • 814
  •   -  Formadores142
  •   -  Aprendices667
  •   -  Usuario invitado5