Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 564
  •   -  Cursos abiertos282
  •   -  Registrarse como usuario145
  •   -  Cursos cerrados137
  • 801
  •   -  Formadores149
  •   -  Aprendices647
  •   -  Usuario invitado5