Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.14.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1520
  •   -  Cursos abiertos517
  •   -  Registrarse como usuario796
  •   -  Cursos cerrados207
  • 842
  •   -  Formadores440
  •   -  Aprendices400
  •   -  Usuario invitado2