Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.8-dev»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 651
  •   -  Cursos abiertos293
  •   -  Registrarse como usuario208
  •   -  Cursos cerrados150
  • 1043
  •   -  Formadores218
  •   -  Aprendices821
  •   -  Usuario invitado4