Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.16»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1593
  •   -  Cursos abiertos552
  •   -  Registrarse como usuario830
  •   -  Cursos cerrados211
  • 866
  •   -  Formadores333
  •   -  Aprendices531
  •   -  Usuario invitado2