Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.13-dev»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 919
  •   -  Cursos abiertos349
  •   -  Registrarse como usuario382
  •   -  Cursos cerrados188
  • 63
  •   -  Formadores40
  •   -  Aprendices23
  •   -  Usuario invitado0