Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 563
  •   -  Cursos abiertos282
  •   -  Registrarse como usuario145
  •   -  Cursos cerrados136
  • 828
  •   -  Formadores146
  •   -  Aprendices676
  •   -  Usuario invitado6