Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 559
  •   -  Cursos abiertos282
  •   -  Registrarse como usuario143
  •   -  Cursos cerrados134
  • 817
  •   -  Formadores140
  •   -  Aprendices672
  •   -  Usuario invitado5