Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784
2107275611
2107275601
 admin <at> openeclass.org