Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.12-dev»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 804
  •   -  Open Courses317
  •   -  Registrierung notwendig306
  •   -  Geschlossene Kurse181
  • 1983
  •   -  Dozenten220
  •   -  Studenten1759
  •   -  Gast Benutzer4