Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.13-dev»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 969
  •   -  Open Courses374
  •   -  Registrierung notwendig404
  •   -  Geschlossene Kurse191
  • 275
  •   -  Dozenten104
  •   -  Studenten171
  •   -  Gast Benutzer0