Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.8»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 662
  •   -  Open Courses297
  •   -  Registrierung notwendig210
  •   -  Geschlossene Kurse155
  • 1336
  •   -  Dozenten222
  •   -  Studenten1110
  •   -  Gast Benutzer4