Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.11»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 806
  •   -  Open Courses317
  •   -  Registrierung notwendig309
  •   -  Geschlossene Kurse180
  • 2034
  •   -  Dozenten283
  •   -  Studenten1747
  •   -  Gast Benutzer4