Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.14.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1520
  •   -  Open Courses517
  •   -  Registrierung notwendig796
  •   -  Geschlossene Kurse207
  • 842
  •   -  Dozenten440
  •   -  Studenten400
  •   -  Gast Benutzer2