Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.9.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 672
  •   -  Open Courses298
  •   -  Registrierung notwendig216
  •   -  Geschlossene Kurse158
  • 1422
  •   -  Dozenten165
  •   -  Studenten1252
  •   -  Gast Benutzer5