Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.8-dev»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 651
  •   -  Open Courses293
  •   -  Registrierung notwendig208
  •   -  Geschlossene Kurse150
  • 1043
  •   -  Dozenten218
  •   -  Studenten821
  •   -  Gast Benutzer4