Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 561
  •   -  Open Courses282
  •   -  Registrierung notwendig144
  •   -  Geschlossene Kurse135
  • 814
  •   -  Dozenten142
  •   -  Studenten667
  •   -  Gast Benutzer5