Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.14.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1323
  •   -  Open Courses464
  •   -  Registrierung notwendig658
  •   -  Geschlossene Kurse201
  • 758
  •   -  Dozenten391
  •   -  Studenten366
  •   -  Gast Benutzer1