Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 559
  •   -  Open Courses282
  •   -  Registrierung notwendig143
  •   -  Geschlossene Kurse134
  • 817
  •   -  Dozenten140
  •   -  Studenten672
  •   -  Gast Benutzer5