Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 564
  •   -  Open Courses282
  •   -  Registrierung notwendig145
  •   -  Geschlossene Kurse137
  • 801
  •   -  Dozenten149
  •   -  Studenten647
  •   -  Gast Benutzer5