Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.16»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1593
  •   -  Open Courses552
  •   -  Registrierung notwendig830
  •   -  Geschlossene Kurse211
  • 866
  •   -  Dozenten333
  •   -  Studenten531
  •   -  Gast Benutzer2