Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.10.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 792
  •   -  Open Courses312
  •   -  Registrierung notwendig300
  •   -  Geschlossene Kurse180
  • 1952
  •   -  Dozenten265
  •   -  Studenten1683
  •   -  Gast Benutzer4