Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.13.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1146
  •   -  Open Courses432
  •   -  Registrierung notwendig516
  •   -  Geschlossene Kurse198
  • 558
  •   -  Dozenten320
  •   -  Studenten237
  •   -  Gast Benutzer1