Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 645
  •   -  Open Courses292
  •   -  Registrierung notwendig204
  •   -  Geschlossene Kurse149
  • 1066
  •   -  Dozenten218
  •   -  Studenten843
  •   -  Gast Benutzer5