Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 563
  •   -  Open Courses282
  •   -  Registrierung notwendig145
  •   -  Geschlossene Kurse136
  • 828
  •   -  Dozenten146
  •   -  Studenten676
  •   -  Gast Benutzer6