Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 649
  •   -  Open Courses293
  •   -  Registrierung notwendig207
  •   -  Geschlossene Kurse149
  • 1043
  •   -  Dozenten216
  •   -  Studenten822
  •   -  Gast Benutzer5