Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.12.4»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 897
  •   -  Open Courses340
  •   -  Registrierung notwendig374
  •   -  Geschlossene Kurse183
  • 2083
  •   -  Dozenten299
  •   -  Studenten1778
  •   -  Gast Benutzer6