Εφαρμογή 3: Περιεχόμενο με σημασία

Στην τρίτη μας εφαρμογή θα δούμε πως μπορούμε να δώσουμε νόημα στο περιεχόμενο του
εγγράφου. Δηλαδή πως μπορούμε να επισημάνουμε τμήματα του εγγράφου, ώστε αυτά να
αποκτήσουν κάποια ειδική σημασία, γεγονός που μας επιτρέπει να οργανώσουμε λογικότερα το
περιεχόμενό μας, κάνοντάς το έτσι χρησιμότερο για ανθρώπους και μηχανές.