Εφαρμογή 4: Περισσότερες μορφοποιήσεις

Συνεχίζουμε με την τέταρτη εφαρμογή, στην οποία παρουσιάζονται περισσότερες ετικέτες που
αφορούν τη βασική μορφοποίηση, αλλά και επιπλέον σημασιολογικές επισημάνσεις του
περιεχομένου μιας ιστοσελίδας.