Εφαρμογή 1: Μια πρώτη, μινιμαλιστική ιστοσελίδα

Ξεκινούμε το ταξίδι μας με τον ελάχιστο απαραίτητο κώδικα που πρέπει να γράψουμε για να
δημιουργήσουμε μια κενή ουσιαστικά ιστοσελίδα. Αυτός ο κώδικας καλείται συχνά και σκελετός της
ιστοσελίδας. Όλες μας οι ιστοσελίδες θα βασίζονται σε αυτό τον κώδικα, ο οποίος θα εμπλουτίζεται
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις