Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

Πλατής Δ , Καραμπασάκης Γ , Ζαρωτιάδης Π, Μπράχος Κ, Γεωργαλής Σ, Παντελίδης Β.

Περιγραφή

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στο μαθητή να εμπεδώσει, να πειραματιστεί,
να εμβαθύνει και να συνοψίσει όλα αυτά που θα γίνουν στο εργαστήριο της Πληροφορικής σε κάθε
θεματική ενότητα του μαθήματος

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Ξεκινούμε το ταξίδι μας με τον ελάχιστο απαραίτητο κώδικα που πρέπει να γράψουμε για να
δημιουργήσουμε μια κενή ουσιαστικά ιστοσελίδα. Αυτός ο κώδικας καλείται συχνά και σκελετός της
ιστοσελίδας. Όλες μας οι ιστοσελίδες θα βασίζονται σε αυτό τον κώδικα, ο οποίος θα εμπλουτίζεται
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις

Το δεύτερο παράδειγμα εφαρμογής αφορά τον τρόπο που γράφουμε κείμενο και πως μπορούμε να
το εμπλουτίσουμε με σύμβολα. Στο πλαίσιο Πηγαίος κώδικας 2 παρουσιάζεται ο κώδικας της
δεύτερης εφαρμογής μας.

Στην τρίτη μας εφαρμογή θα δούμε πως μπορούμε να δώσουμε νόημα στο περιεχόμενο του
εγγράφου. Δηλαδή πως μπορούμε να επισημάνουμε τμήματα του εγγράφου, ώστε αυτά να
αποκτήσουν κάποια ειδική σημασία, γεγονός που μας επιτρέπει να οργανώσουμε λογικότερα το
περιεχόμενό μας, κάνοντάς το έτσι χρησιμότερο για ανθρώπους και μηχανές.

Συνεχίζουμε με την τέταρτη εφαρμογή, στην οποία παρουσιάζονται περισσότερες ετικέτες που
αφορούν τη βασική μορφοποίηση, αλλά και επιπλέον σημασιολογικές επισημάνσεις του
περιεχομένου μιας ιστοσελίδας.

Ημερολόγιο