Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Λάθος και σωστή κωδικοποίηση χαρακτήρων  (έχει λήξει)

Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές διαφορετικές κωδικοποιήσεις κειμένου. Η κωδικοποίηση UTF-8
εξασφαλίζει τη σωστή εμφάνιση του κειμένου της ιστοσελίδας σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να έχουμε
κατά νου ότι ενώ μια ιστοσελίδα δημιουργείται σε ένα περιβάλλον (π.χ. GNU/Linux ή Microsoft
Windows) προσπελάζεται από πληθώρα διαφορετικών, συχνά ανομοιογενών περιβαλλόντων
(υπολογιστές Macintosh, συσκευές Android, iOS συσκευές με άλλα λειτουργικά συστήματα όπως
τηλεοράσεις, media player, κ.λπ.). Για το λόγο αυτό πρέπει να προσέχουμε κατά την αποθήκευση
του κώδικα, ώστε να επιλέγουμε την αποθήκευσή του σε μορφή UTF-8. Στο Σημειωματάριο αυτό
γίνεται επιλέγοντας το πλαίσιο Κωδικοποίηση (Encoding) κατά την αποθήκευση (Εικόνα 3). Στο
Notepad++ μπορούμε να επιλέξουμε την κωδικοποίηση του κειμένου από το σχετικό μενού (Εικόνα
4).

 

Έναρξη: 1/4/18, 3:27 μ.μ.
Λήξη: 20/4/18, 3:45 μ.μ.
Διάρκεια: 60 λεπτά
Προσπάθειες: 0/2
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι