Διαχείριση πλατφόρμας

Η παρούσα ενότητα απευθύνεται στο Διαχειριστή της πλατφόρμας Open eClass και παρουσιάζει τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες των εργαλείων διαχείρισης της πλατφόρμας.

Διάρκεια: 4 ώρες