Εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου

Σημαντική μέριμνα του εκπαιδευτή είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού το οποίο να βασίζεται σε νέες τεχνολογίες. Η πλατφόρμα παρέχει μια σειρά από εργαλεία τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευτές να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Τα πακέτα Scorm, τα podcasts είναι μερικά από αυτά.

Διάρκεια: 4 ώρες

Υλικό Αναφοράς

Scorm

Σύνδεσμοι

Screen Capture
Podcast

Forum Ενότητας

Εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου