Εργαλεία στατιστικών

Η ανάγκη για καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων οδήγησε στην δημιουργία του υποσυστήματος Στατιστικών. Μέσα από το συγκεκριμένο υποσύστημα ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να δει την προτίμηση των εκπαιδευομένων στα διάφορα υποσυστήματα και να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όποιες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.

Διάρκεια: 2 ώρες

Υλικό Αναφοράς

Στατιστικά στοιχεία Μαθήματος

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Άσκηση Ενότητας

Εργασίες

Εργασία 9
Εργασία 9

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να χρησιμοποιήσετε όλα εκείνα τα εργαλεία προκειμένου να δημιουργήσετε στατιστικά στοιχεία του μαθήματος. Έτσι καλείστε να υλοποιήσετε τις παρακάτω εργασίες:

  1. Δημιουργήστε ένα νέο στατιστικό με τίτλο “Στατιστικά 1”
  2. Καθορίστε την ημερομηνία έναρξης και λήξης των στατιστικών σας
  3. Επιλέξτε το υποσύστημα ‘Έγγραφα’ για την δημιουργία στατιστικό
  4. Επιλέξτε μορφή εβδομαδιαία

Καλή επιτυχία !!!

Forum Ενότητας

Εργαλεία στατιστικών