Εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Ένα από τα πιο σημαντικά και σύγχρονα εργαλεία παρουσιάζεται στην τρέχουσα ενότητα. Με τον όρο τηλεκπαίδευση ορίζεται η έννοια της εκπαίδευσης από απόσταση. Εάν τώρα προσθέσουμε και την έκφραση “σύγχρονη” εξασφαλίζουμε την άμμεση (σε πραγματικό χρόνο) επικοινωνία εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους.

Διάρκεια: 2 ώρες

Υλικό Αναφοράς

Τηλεσυνεργασία

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Άσκηση Ενότητας

Εργασίες

Εργασία 8
Εργασία 8

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να χρησιμοποιήσετε όλα εκείνα τα εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης προκείμενου να επικοινωνήσουν οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές μέσα στα πλαίσια του μαθήματος. Έτσι καλείστε να υλοποιήσετε τις παρακάτω εργασίες:

  1. Δημιουργήστε μια νέα τηλεσυνεργασία
  2. Καθορίστε τον αριθμό των συμμετεχόντων και την ημερομηνία εναρξης
  3. Ενημερώστε τους συμμετέχοντες για την τηλεσυνεργασία που δημιουργήσατε

Καλή επιτυχία !!!

Forum Ενότητας

Εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης