Εργαλεία συνεργασίας

Στην παρούσα ενότητα μέσα από τα εργαλεία που διαθέτει η πλατφόρμα γίνεται προσπάθεια να προαχθεί η έννοια της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων στο μάθημα. Αυτό δίνει στον εκπαιδευτή την δυνατότητα να αναβαθμίσει το γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευόμενων μέσω της των σεναρίων αλληλεπίδρασης που δημιουργεί με τα άλλα μελή της ομάδας.

Διάρκεια: 2 ώρες

Υλικό Αναφοράς

Διαχείριση Ομάδας Χρηστών
Ιστολόγιο
Wiki

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Άσκηση Ενότητας

Εργασίες

Εργασία 6
Εργασία 6

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να δημιουργήσετε όλα εκείνα τα συνεργατικά περιβάλλοντα του μαθήματος σας μέσα από τα εργαλεία τα οποία διαθέτει η πλατφόρμα. Έτσι τα πλαίσια της παρούσας ενότητας καλείστε να υλοποιήσετε τις παρακάτω εργασίες:

  1. Δημιουργήστε μια νέα ομάδα χρηστών
  2. Δημιουργήστε ένα νέο ιστολόγιο
  3. Δημιουργήστε ένα νέο wiki

Καλή επιτυχία !!!

Forum Ενότητας

Εργαλεία συνεργασίας