Εργαλεία αξιολόγησης

Τα εργαλεία που περιέχει η τρέχουσα ενότητα βοηθούν τον εκπαιδευτή να κατανοήσει το βαθμό αφομοίωσης της γνώσης των εκπαιδευόμενων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.

Διάρκεια: 4 ώρες

Υλικό Αναφοράς

Εργασίες
Ασκήσεις
Βαθμολόγιο
Ερωτηματολόγια

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Άσκηση Ενότητας

Εργασίες

Εργασία 4
Εργασία 4

Μετά το τέλος της συγκεκριμένης εργασίας θα έχετε εμπλουτίσει το νέο σας μάθημα με μια σειρά στοιχείων (ασκήσεις ,εργασίες ) τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία του μαθήματος. Έτσι τα πλαίσια της παρούσας ενότητας καλείστε να υλοποιήσετε τις παρακάτω εργασίες:

  1. Δημιουργήστε μια νέα εργασία με τίτλο “Εργασία 1”
  2. Δημιουργήστε μια νέα άσκηση με τίτλο “’Άσκηση 1”
  3. Δημιουργήστε ένα ερωτηματολόγιο για το μάθημα σας
  4. Δημιουργήστε ένα Βαθμολόγιο για την Εργασία1 και την Άσκηση 1

Καλή επιτυχία !!!

Forum Ενότητας

Aξιολόγηση εκπαιδευομένων