Εργαλεία Δημιουργίας και Διαχείρισης μαθήματος

Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα σε ένα εκπαιδευτή προκειμένου να δημιουργήσει και να διαχειριστεί ένα ηλεκτρονικό μάθημα. Ο τρόπος δημιουργίας ενός μαθήματος και η διαχείριση των χρηστών που ανήκουν σε αυτό αποτελούν  απαραίτητα στοιχεία για μια σύγχρονη “ηλεκτρονική τάξη”.

Διάρκεια: 2 ώρες

Υλικό Αναφοράς

Δημιουργία Μαθήματος
Δημιουργία Μαθήματος

Διαχείριση  Μαθήματος

Ανάρτηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Άσκηση Ενότητας

Εργασίες

Εργασία 3
Εργασία 3

Μετά το τέλος της συγκεκριμένης εργασίας θα έχετε δημιουργήσει το δικό σας νέο μάθημα. Μέσα σε αυτό θα υπάρχουν οι αντίστοιχες ενότητες καθώς και το υλικό του μαθήματος. Έτσι τα πλαίσια της παρούσας ενότητας καλείστε να υλοποιήσετε τις παρακάτω εργασίες:

  1. Εισάγετε  το user name σας στην πλατφόρμα και μεταβείτε στο χώρο που σας έχει εκχωρηθεί για το μάθημα σας
  2. Δημιουργήστε ένα νέο μάθημα
  3. Χωρίστε το μάθημα σε ενότητες
  4. Ανεβάστε όλα τα σχετιζόμενα με το μάθημα αρχεία (docx,pdf,ppt,html) στο υποσύστημα ‘Έγγραφα’.

Καλή επιτυχία !!!

Forum Ενότητας

Εγγραφή χρηστών σε μάθημα