Γνωριμία με την Πλατφόρμα open e-class

Στην τρέχουσα ενότητα γίνεται μια πρώτη γνωριμία του εκπαιδευτή με την πλατφόρμα Openeclass. Περιγράφονται οι βασικές λειτουργιές και παρουσιάζεται μια γενική εικόνα η οποία θα γίνει πιο ειδική στις επόμενες ενότητες του συγκεκριμένου μαθήματος.

Διάρκεια: 1ώρα