6ο κεφάλαιο - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Καθώς οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί αναπτύσσονται, τα δίκτυα, που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους, οφείλουν και αυτά να εξελίσσονται και να μεγαλώνουν. Για να επιτευχθεί αυτή η επέκταση των δικτύων από το μικρό γεωγραφικό χώρο του τοπικού δικτύου σε ευρύτερο χώρο, που μπορεί να καλύπτει μία χώρα, μία ήπειρο ή και τον κόσμο ολόκληρο, απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και χρήση εδικών τεχνολογιών μετάδοσης.