3ο κεφάλαιο - Μέσα Μετάδοσης

Το μέσο μετάδοσης αποτελεί τη φυσική σύνδεση μεταξύ του αποστολεά και του παραλήπτη της πληροφορίας σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας. Είναι ο δρόμος, από τον οποίο περνάει το σήμα, που στέλνει ο πομπός, μέχρι να το λάβει ο δέκτης.