Α | Γ
Όρος Ορισμός
α
Κατηγορία: οπ
1ο γράμμα του αλφάβητου
αβ
Κατηγορία: οπ
2ο
αγ
Κατηγορία: οπ
3ο