Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Άσκηση αυτοαξιολόγησης του 2ου κεφαλαίου  (έχει λήξει)Η άσκηση αυτή περιέχει ερωτήσεις για το 2ο κεφάλαιο του μαθήματος Πληροφορική Β' Γυμνασίου
Έναρξη:
Λήξη: