Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Αποστολή αίτησης συμμετοχής για το σεμινάριο στις 12 Απριλίου 2019  (έχει λήξει

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο μας με θέμα: "Γιατί είναι χρήσιμη η εκμάθηση των προϊόντων microsoft Office στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση." παρακαλούνται να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι τις 10 Μαρτίου 2019, ώρα 23:00.
Ευχαριστούμε 

Έναρξη: 31-01-2019 20:58
Λήξη: 10-03-2019 23:00
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι