Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
2ο κεφάλαιο - Επικοινωνίες Δεδομένων  (έχει λήξει
Έναρξη: 2/4/12, 8:32 μ.μ.
Λήξη: 2/4/13, 8:32 μ.μ.
1ο κεφάλαιο - Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών  (έχει λήξει
Έναρξη: 2/4/12, 5:58 μ.μ.
Λήξη: 2/4/13, 5:58 μ.μ.