Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Βασικές αρχές Ηλεκτρολογίας  (έχει λήξει)
Έναρξη: 2/4/11, 12:00 π.μ.
Λήξη: 18/4/12, 12:00 π.μ.