Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
VOGUE (DEMO-OTA156)Elsa Rivera
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΚΟΤΙΔΗΣ (DEMO-OTA178)ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΡΚΟΤΙΔΗΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΚΟΤΙΔΗΣ (DEMO-OTA179)ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΡΚΟΤΙΔΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (DEMO-OTA343)Αρετή Μητραντζά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DEMO-OTA130)Λεωνίδας Μπουτσικάρης
Τεχνολογική ανάπτυξη (01)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΙΑΣ
ΤΠΕ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (DEMO-OTA344)Αρετή Μητράντζα