ΕΡΓΑΣΙΑ 2η:Κατασκευή Πίνακα SWOT.
- Κυριακή, 4 Μαΐου 2008 - 12:00 π.μ. -
Για την κατασκευή του πίνακα swot, θα χρησιμοποιήσετε ως οδηγό την θεωρία που αφορά την ανάλυση swot καθώς και το υπόδειγμα κατασκευής του αντίστοιχου πίνακα που βρίσκονται στον φάκελο "Πίνακας SWOT" στην περιοχή "Τα έγγραφα μου."

Ελευθερία Μπουγά