Έναρξη μαθημάτων
- Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008 - 12:00 π.μ. -

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαίου και ώρα 16:00 μέσω της ηλεκτρονικής μας τάξης.