Η ηλεκτρονική τάξη ανανεώθηκε με καινούργια έγγραφα
- Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008 - 12:00 π.μ. -
Για σας

Στην ηλεκτρονική τάξη προστέθηκε η εργασία με το INSPIRATION.
Μπορείτε να τη βρείτε στον κατάλογο εγγραφα/εργασίες.
Στον κατάλογο θα βρείτε και την HTML μορφή της εργασίας.
Η εργασία είναι συμπιεσμένη και θα χρειαστεί να την αποσυμπιέσετε με το WINZIP.

Καλό διάβασμα.