Δίκτυα υπολογιστών

Ανακοινώσεις

Βελτιωμένη έκδοση στο Scratch
- Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις στο συγχρονισμό και τον κώδικα. Μπορείτε να το δείτε στο Scratch v2.1.