Δίκτυα υπολογιστών

Ανακοινώσεις

Τελική εργασία εξέτασης στο μάθημα των Παιδαγωγικών Εφαρμογών του ΗΥ
- Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Ανέβηκαν οι εργασίες του MicroWorldsPro και του Scratch στην e-class.