Έκτακτο μάθημα στις 11/4.
- Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 - 12:00 π.μ. -
Θα γίνει ένα έκτακτο μάθημα τη Δεύτερα 11-4 στην αίθουσα ΗΛ4.