Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ

Περιγραφή

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)

Σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψω και να αναλύσουμε απλό τρόπο, αλλά όχι απλοϊκό, τρόπο τους βασικούς μηχανισμούς της αγοράς. Η διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών, π.χ. του όγκου της παραγωγής ενός προϊόντος και της τιμής του, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων μηχανισμών καθώς και συγκεκριμένων θεσμικών παραγόντων. Η επαρ- κής εξήγηση αυτών των μηχανισμών είναι η επιδίωξη μου. Αυτή πρέπει να είναι και η επιδίωξη , δηλαδή να εξηγήσω στους μαθητές τους με σαφήνεια πώς λειτουργεί μια αγορά, ώστε να κατανοηθεί ο μηχανισμός των τιμών. Παράλληλα γίνεται μία προσπάθεια να φανεί η σημασία των κοινωνικών θεσμών για τη λειτουργία της οικονομίας.

Η εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εργαλεία μελέτης της οικονομικής επιστήμης και η εφαρμογή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Οικονομική για Διοίκηση επιχειρήσεων εξετάζει το σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και συνδυάζει την οικονομική θεωρία, τις επιστήμες των αποφάσεων και τα εργαλεία από διαφόρους τομεί

Περισσότερα  

Ημερολόγιο