8η Βδομάδα- Μέθοδος Project + Χαρακτηριστικά
από 12-11-2021 έως 19-11-2021
  • Οδηγίες για τον σχεδιασμό Project
  • Χαρακτηριστικά ερευνητικής εργασίας
  • Συζήτηση και επίλυση αποριών για την 1η εργασία