Μ | Σ | Χ
Όρος Ορισμός
Μειονεκτήματα συνεργατικής μάθησης
Δύσκολη προσαρμογή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της συνεργατικής μάθησης Δυσκολία χρησιμοποίησης των συνήθων μεθόδων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης Πιθανές δυσλειτουργίες των ομάδων θα προκαλέσει προβλήματα στις διαδικασίες της συνεργατικής μάθησης Κίνδυνος πιθανότητας οπορτουνισμού, ορισμένα μέλη της ομάδας σιωπούν και επέρχεται λανθασμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων