6η Βδομάδα-Συνεργατική Μάθηση
από 29-10-2021 έως 05-11-2021
  • Ορισμός Συνεργατικής Μάθησης
  • Βασικά χαρακτηριστικά συνεργατικής μάθησης
  • Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα συνεργατικής μάθησης
  • Ρόλος εκπαιδευτικού και φοιτητών
  • Ρόλος ΤΠΕ στην συνεργατική μάθηση