12η Βδομάδα-Προκαταρκτική παρουσίαση 2ης Εργασίας και Αναθεώρηση της
από 10-12-2021 έως 17-12-2021
  • Προκαταρκτική παρουσίαση της 2ης εργασίας
  • Συζήτηση και αναθεώρηση της
  • Επίλυση αποριών