10η Βδομάδα - Χρήση πλατφόρμας e-class- Ανάθεση 2ης Εργασίας
από 26-11-2021 έως 03-12-2021
  • Ανάθεση 2ης εργασίας
  • Επαφή με το περιβάλλον eclass που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία
  • Συζήτηση και επίλυση αποριών