9η Βδομάδα-Ετοιμασία και Παρουσιάσεις 1ης Εργασίας
από 19-11-2021 έως 26-11-2021
  • Παρουσίαση της 1ης εργασίας
  • Αξιολόγηση φοιτητών με ρουμπρίκα αξιολόγησης