5η Βδομάδα-Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού
από 22-10-2021 έως 29-10-2021

1. Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού:

  • Χαρακτηριστικά στόχων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
  • Χαρακτηριστικά υλικού (σαφήνεια, ακρίβεια, περιεχόμενο)
  • Παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης

2. Γνωριμία με το περιβάλλον Edmodo 

3. Γνωριμία με web 2.0 εργαλεία