4η Βδομάδα-Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού
από 15-10-2021 έως 22-10-2021

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού υλικού

  • Καθορισμός επιδιωκόμενων στόχων
  • Καθορισμός αναλυτικών περιεχομένων
  • Χαρακτηριστικά Επιλογής υλικού
  • Χαρακτηριστικά Αξιολόγησης υλικού