2η Ενότητα-Ανοικτή Εκπαίδευση, Ιδρύματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
από 01-10-2021 έως 08-10-2021
  • ΕΑΠ (Ορισμός, σκοπός, πρόγραμμα σπουδών)
  • Δια βίου μάθηση και Εκπαίδευση ενηλίκων
  • Ιστορική αναδρομή δημιουργίας ιδρυμάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης