Πληροφορική Γυμνασίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή
Ηλεκτρονική τάξη του Μαθήματος "Πληροφορική Γυμνασίου" για το σχολικό έτος 2007/2008.

Στην ηλεκτρονική τάξη θα βρείτε πολλές πηροφορίες για το μάθημα και θα αποτελέσει ένα μέρος συνάντησης που θα μπορείτε όλοι να συμμετέχετε, να ανταλάσσετε απόψεις και θα συγκεντρώνετε πληροφορίες για το μάθημα.

Αυτή η ηλεκτρονική τάξη θα σας δώσει πολλές ευκαιρίες για βελτίωση και προβληματισμό. Η δική σας συμμετοχή θα κρίνει την επιτυχία της ηλεκτρονικής τάξης.

Ημερολόγιο