ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ

Περιγραφή

Οι πληροφορίες έχουν μεγάλη σημασία στην συμπεριφορά μας. Αυτό ισχύει γενικώς, αλλά
και στην αγοραστική μας συμπεριφορά.Η διαδικασία με την οποίο μεταδίδονται οι πληροφορίες ονομάζεται επικοινωνία. Στο μάρκετινγκ, επικοινωνία και προώθηση έχουν περίπου το ίδιο νόημα

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -