Εργασία Ηλεκτρονικό Επιχειρήν 2022 (Μαθηματικά)

Mary Fairy

Περιγραφή

Στόχος: Ανάλυση των βασικών πράξεων στα Μαθηματικά.

Αναλυτικά : -Πρόσθεση

                     -Αφαίρεση

                     -Πολλαπλασιασμός

                     -Διαίρεση

Μαθησιακοί Στόχοι : Ο μαθητής να κατανοήσει λεπτομερώς και σε βάθος την λειτουργία των πράξεων επάνω σε απλές αλλά και σε πιο απαιτητικές εργασίες. Μέσα απο διάφορες ασκήσεις να εξοικειωθεί στη χρήση τους και στη συνέχεια στην ανάλυσή τους.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -