ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (412)

ΒΑΙΑ ΜΗΛΙΩΤΗ

Περιγραφή

Η μελισσοκομία αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της γεωπονίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της μέλισσας και των μελισσοκομικών προϊόντων. Επίσης αποσκοπεί στην μελέτη της φυσιολογίας του εντόμου αλλά και της παθολογίας του.

Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Παρασκευή (5:30-7:30),  με έναρξη την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

Οι ενότητες που θα διδαχθούν είναι:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

2. ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

4. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Ημερολόγιο