ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛ

Περιγραφή

Διαδικτυακό μάθημα που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά Γυμνασίου. Δίδονται πληροφορίες σχετικά με το κυρίως θέμα, ακολουθούν ασκήσεις που η επιτυχής επίλυσή τους είναι υποχρεωτική για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο-βήμα του μαθήματος, προτείνονται ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφόρηση και ζητείται η υποβολή μιας εργασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής καθώς και η τροποποίηση-ανάπτυξη ενός επιμέρους θέματος (wiki).

 

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2009-10 του ΠΤΔΕ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με διδάσκουσα την κυρία ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.

 

ΘΕΜΑ-ANTIKEIMENO
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (Γ.Τ.Ο. - Μεταλλαγμένα).

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
- Τι είναι τα μεταλλαγμένα
- Κίνδυνοι από τα μεταλλαγμένα
- Πώς τα μεταλλαγμένα φτάνουν στο πιάτο μας
- Ποιοι προωθούν τα μεταλλαγμένα
- Οδηγός Καταναλωτών
- Δράσεις
- Εικόνες και συνοδευτικά βίντεο με επιπλέον π

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΗΣ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ:


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
- ΑΤΖΕΝΤΑ
- ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
- BINTEO
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- WIKI

Ημερολόγιο