Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ευσταθία Πολυζώη

Περιγραφή
15

Ο κύκλος του άνθρακα έχει ως σημαντικότερο σημείο του, τη δέσμευση του CO2 από τους χερσαίους και υδάτινους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια, αφού επιτελείται η είσοδός του σε διάφορες οργανικές ενώσεις, από κει και πέρα κινείται μέσα στα τροφικά δίκτυα και επαναπελευθερώνεται και πάλι με τη μορφή CO2 μέσω της αναπνοής ζώων, φυτών και μικροοργανισμών (κάποιοι από τους τελευταίους αποσυνθέτουν νεκρούς ζωικούς και φυτικούς ιστούς και κλείνουν τον κύκλο).

Ο κύκλος του άνθρακα μπορεί να χαρακτηρισθεί χωρίς αμφιβολία ο «τελειότερος» από τους βιογεωχημικούς κύκλους, χάρις στη μεγάλη ταχύτητα με την οποία μεταπίπτει από την ανόργανη κατάστασή του σε βιομόρια οργανισμών, διακινούμενος σε ολόκληρη τη βιόσφαιρα.

Από βιομάζα χερσαίων ή υδρόβιων οργανισμών που πέθαναν και εγκλωβίστηκαν σε κάποιο βάθος εντός του γήινου φλοιού, προήλθαν, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το γαιαέριο, που αποτελούν τις κυριότερες καύσιμες ύλες. Εξεταζόμενα δε ως σ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -