ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Εμμανουήλ Νίνος

Περιγραφή

Τρόποι χρήσης των Νέων Τεχνολογιών σε μαθήματα μέσα στη σχολική μας βιβλιοθήκη.

Διαδίκτυο, υπολογιστές, ψηφιακές μηχανές, κινητά. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -