Αυτογνωσία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι διττός: κατά πρώτο να ανιχνεύσετε
πλευρές του εαυτού σας άγνωστες ως τώρα. Κατά δεύτερο να
αντιληφθείτε τη μεγάλη συμβολή της αυτογνωσίας στην ψυχική σας
υγεία και την προσωπική σας ανάπτυξη.

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει το μάθημα θα είσαστε σε θέση:

• Να κατανοείτε σε βάθος την έννοια της αυτογνωσίας.
• Να έχετε καλύτερη επαφή με τον εαυτό σας.
• Να κατανοείτε τον έντονα συνεκτικό δεσμό της γνώσης του εαυτού
με την πίστη στον εαυτό.
• Να συνειδητοποιείτε την αξία του να γνωρίζετε καλύτερα τον
εαυτό σας.
• Να ορίζετε τα συστατικά μέρη του εαυτού.
• Να αναλύετε τα στοιχεία της προσωπικότητας σας.
• Nα εντοπίζετε τις ικανότητες σας.
• Nα διερευνείτε τα ενδιαφέροντά σας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -