Πρώτες Βοήθειες - Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Περιγραφή

Πρώτες Βοήθειες είναι η άμεση φροντίδα, που χορηγείται από τον τυχόντα αυτόπτη μάρτυρα στο θύμα ενός ατυχήματος ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά.

Με άλλα λόγια πρόκειται για άμεση παροχή υπηρεσιών υγείας από μη εξειδικευμένα άτομα.

Οι στόχοι των πρώτων βοηθειών, που θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε στην παρούσα ηλεκτρονική τάξη είναι να μπορουν οι μαθητές:

1.     Να διατηρήσουν τη ζωή του θύματος.

2.     Να περιορίσουν την επιδείνωση της κατάστασης.

3.     Να συμβάλλουν στην ανάρρωση.

4.     Να προσφέρουν ηθική συμπαράσταση στο θύμα.

Καλή αρχή!

Ημερολόγιο