Βρεφονηπιακός Σταθμός

κωνσταντινα βαλλιανατου

Περιγραφή

Η ίδρυση και λειτουργία των Βρεφονηπιακών σταθμών αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέτρα που λαμβάνει το κράτος, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σωστή και ομαλή ανάπτυξη των παιδιών.

Στις αρχές του 19ου αιώνα έχουμε στην Ευρώπη την εμφάνιση του πρώτοου Βρεφονηπιακού Σταθμού με τη μορφή ιδρύματος που πρόσφερε προστασία σε παιδιά φτωχά, ορφανά, εκτεθειμένα σε δύσκολες κοινωνικές περιστάσεις.

Στην Ελλάδα ο πρώτος Παιδικός σταθμός ιδρύθηκε το 1901 από την Ενωση Ελληνίδων με το όνομα "Πρότυπος Νηπιακός Κήπος". Οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί δέχονται παιδιά από την ηλικία των 8 μηνών έως τη στιγμή που θα πάνε στο δημοτικό σχολείο, με βασικό σκοπό την πληρέστερη διαπαιδάγώγιση και επομένως τη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξή τους.

Ημερολόγιο